23 Nisan 2014 Çarşamba

A ve The belirteçlerinin sıfat kelimelerde kullanımı

İngilizcede bazı sıfat kelimelerin başına A yerine The geldiği zaman çoğul olurlar.


A poor man  - yoksul adam        
The poor  - yoksullar

A rich man - zengin bir adam      
The rich - zenginler

An old man- yaşlı bir adam         
The old- yaşlılar

Read more

ingilizce kelime içinde ch harflerinin okunuşu

ingilizcede bir kelime içinde eğer c ve h harfleri yan yana gelirse farklı sesler meydana getirir.

CH yan yana geldiği zaman Ç sesi verdiği kelimeler

Cahir, chine, catch, arch, church, much gibi

CH yan yana geldiği zaman Ş sesini verdiği kelimeler

Barouche, champagne, charging, chivairy, machine gibi

CH yan yana geldiği zaman K sesi verdiği kelimeler

Ache, echo, chorus, charecter, chlorine, chemistry gibi

Read more

Nako tv

Read more

Y harfinin kelime içinde kullanımı

Y Harfinin ai gibi okunduğu kelimeler
My, cry, fly, stlyle gibi

İ gibi okunduğu kelimeler

Honey, happy, monkey, lyric, abbey

Y gibi okunduğu kelimeler

You, young, yes, yard, yesterday, beyond

Read more

V harfinin kelime içinde okunuşu

V her zaman V gibi okunur.

Ever, never, vivid, vain, five, live, hive gibi.

Read more

W Harfinin okunuşu

V gibi okunduğu kelimeler
We, wet, win, was, were, war, worse, twin, swan gibi

H ve O Harflerinden önce gelen W harfi okunmaz

Who, whose, whom, two, sword, whoop, gibi

W Harfinden sonra R gelirse W harfi okunmaz

Write, wrote, wrap, wrong, wrist, wretch, gibi
Read more

ingilizce sayıların yazılış ve okunuşları

İngilizce birden ona kadar rakamlar ve türkçe karşılıkları şöyledir:
Rakamİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
0Zero, NullSfır
1OneBir
2Twoİki
3ThreeÜç
4FourDört
5FiveBeş
6SixAltı
7SevenYedi
8EightSekiz
9NineDokuz
10TenOn

10 dan 20`ye Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 11 den 19`a kadar sayıların sonuna -teen eki getirilir,11 ve 12 sayılarında bu ek yoktur.
Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
11ElevenOnbir
12TwelveOniki
13ThirteenOnüç
14FourteenOndört
15FifteenOnbeş
16SixteenOnaltı
17SeventeenOnyedi
18EighteenOnsekiz
19NineteenOndokuz
20TwentyYirmi

20 dan 100 e Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 20,30,40 gibi 10`un katları olan sayılar bilinirse 20 den 100e kadar saymak çok kolaylaşır.10`un katları olan sayılar şunlardır:
Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
20TwelveYirmi
30ThirtyOtuz
40FortyKırk
50FiftyElli
60SixtyAltmış
70SeventyYetmiş
80EightySeksen
90NinetyDoksan
100A/one hundredYüz
Bu sayıların arasındaki sayılar ise, ilk basamağı yukarıdaki onun katı olan sayılardan, ikinci basamağı ise birden ona kadar olan rakamlardan alınarak yapılır. Örneğin:
21 = Twenty One
36 = Thirty Six
42 = Forthy Two
78 = Seventy Eight
93 = Ninety Three
54 = Fifty Four

100 den Büyük Sayılar

İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:

101one hundred one
102one hundred two
103one hundred three
104one hundred four
105one hundred five
106one hundred six
107one hundred seven
108one hundred eight
109one hundred nine
110one hundred ten
111one hundred eleven
112one hundred twelve
113one hundred thirteen
114one hundred fourteen
115one hundred fifteen
116one hundred sixteen
117one hundred seventeen
118one hundred eighteen
119one hundred nineteen
120one hundred twenty
121one hundred twenty-one
122one hundred twenty-two
123one hundred twenty-three
124one hundred twenty-four
125one hundred twenty-five
126one hundred twenty-six
127one hundred twenty-seven
128one hundred twenty-eight
129one hundred twenty-nine
130one hundred thirty
131one hundred thirty-one
132one hundred thirty-two
133one hundred thirty-three
134one hundred thirty-four
135one hundred thirty-five
136one hundred thirty-six
137one hundred thirty-seven
138one hundred thirty-eight
139one hundred thirty-nine
140one hundred forty
141one hundred forty-one
142one hundred forty-two
143one hundred forty-three
144one hundred forty-four
145one hundred forty-five
146one hundred forty-six
147one hundred forty-seven
148one hundred forty-eight
149one hundred forty-nine
150one hundred fifty
151One hundred fifty-one
152One hundred fifty-two
153One hundred fifty-three
154One hundred fifty-four
155One hundred fifty-five
156One hundred fifty-six
157One hundred fifty-seven

ve bu şekilde devam eden sayılardaki kullanımıda aynıdır .....

175One hundred seventy five
176One hundred seventy six
177One hundred seventy-seven
178One hundred seventy-eight
179One hundred seventy-nine
180One hundred and eighty
181One hundred eighty-one
182One hundred eighty-two
183One hundred eighty-three
184One hundred eighty-four
185One hundred eighty-five
186One hundred eighty-six
187One hundred eighty-seven
188One hundred eighty-eight
189One hundred eighty-nine
190One hundred and ninety
191One hundred ninety-one
192One hundred ninety-two
193One hundred ninety-three
194One hundred ninety-four
195One hundred ninety-five
196One hundred ninety-six
197One hundred ninety-seven
198One hundred ninety-eight
199One hundred ninety-nine
200Two hundred

Büyük Sayılar

Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
1,000One ThousandBin
10,000Ten ThousandOnbin
100,000One Hundred ThousandYüzbin
1,000,000One MillionBir Milyon
1,000,000,000One BillionBir Milyar
Read more

ingilizce tarihlerin yazılış kuralları

Tarih Yazma ve Okuma; Yılları Okuma

Yılları okumak için, önce ilk ilk basamak, sonra son iki basamak okunur.
1980nineteen eighty1453fourteen fifty three
1879eighteen seventy nine1993nineteen ninety three
1201twelve oh one1907nineteen oh seven
632six thirty two430four thirty
2000li yıllar bu şekilde okununca karışıklık olacağı için, normal sayı şeklinde okunuyor. Karışıklık olmayacak ise, diğer yöntem ile de okunabilir.
2002two thousand and two2008two thousand and eight
2010two thousand and ten
2096two thousand and ninety sixveyatwenty ninety six

Ay ve Günleri Okuma

Türkiye’de tarihi gün / ay / yıl sıralaması ile yazarız. Avrupa ülkelerinde de bu şekildedir. Ancak Amerika’da, tarih yazılırken ay, günden önce (ay / gün / yıl) yazılır.
Normal:     22/11/2002 Amerikan:   11/22/2002
Ayın günü söylenirken, daha önce öğrendiğimiz sıra sayıları kullanılır. (First, Second gibi)
22 Novemberthe twenty second of November
18/Augthe eighteenth of August
06/01/09the sixth of January
03/02/09the twenty third of February
Özellikle Amerikan İngilizcesinde, hızlıca söylemek için sadece kaçıncı ay ve kaçıncı gün olduğu sayılar ile söylenebiliyor. Buna en güzel örnek de 11 Eylül tarihidir. 11 Eylül,  9/11 olarak yazılır ve “nine eleven” olarak söylenir.
Read more

ingilizce düzensiz fiiller tablo türkçe anlamları ile birlikte

InfinitivePastPast ParticipleAnlam
arisearosearisendoğmak
awakeawokeawokenuyan(dır)mak
bewas, werebeenolmak
beatbeatbeatendövmek
becomebecamebecomeolmak
beginbeganbegunbaşlamak
bendbentbenteğ(il)mek
betbet, bettedbet, bettediddiaya girmek
bindboundboundbağlamak
bitebitbittenısırmak
bleedbledbledkanamak
blowblewblownüflemek
breakbrokebrokenkır(ıl)mak
bringbroughtbroughtgetirmek
buildbuiltbuiltinşa etmek
burnburnt, burnedburnt, burnedyanmak
buyboughtboughtsatın almak
catchcaughtcaughtyakalamak
choosechosechosenseçmek
comecamecomegelmek
costcostcostmal olmak
cutcutcutkesmek
dealdealtdealtdağıtmak
digdugdugkazmak
dodiddoneyapmak
drawdrewdrawnçizmek
dreamdreamt, dreameddreamt, dreamedhayal etmek
drinkdrankdrunkiçmek
drivedrovedrivensürmek
eatateeatenyemek
fallfellfallendüşmek
feedfedfedbeslemek
feelfeltfelthissetmek
fightfoughtfoughtdövüşmek
findfoundfoundbulmak
flyflewflownuçmak
forgetforgotforgottenunutmak
forgiveforgaveforgivenbağışlamak
freezefrozefrozendon(dur)mak
getgotgotalmak
givegavegivenvermek
gowentgonegitmek
growgrewgrownbüyü(t)mek
hanghunghungasmak
havehadhadsahip olmak
hearheardheardduymak
hidehidhiddensaklamak
hithithitvurmak
holdheldheldtutmak
hurthurthurtincitmek
keepkeptkeptsaklamak
knowknewknownbilmek
laylaidlaidyatırmak
leadledledönderlik etmek
leanleant, leanedleant, leanedyaslanmak
learnlearnt, learnedlearnt, learnedöğrenmek
leaveleftleftterketmek
lendlentlentödünç vermek
letletletizin vermek
lielaylainyatmak
lightlit, lightedlit, lightedyakmak
loselostlostkaybetmek
makemademadeyapmak
meanmeantmeantkastetmek
meetmetmettanışmak
paypaidpaidödemek
putputputkoymak
readreadreadokumak
rideroderiddensürmek
ringrangrungzil çalmak
riseroserisendoğmak
runranrunkoşmak
saysaidsaidsöylemek
seesawseengörmek
sellsoldsoldsatmak
sendsentsentgöndermek
setsetsetyerleştirmek
shakeshookshakensalla(n)mak
shineshoneshoneparlamak
shootshotshotvurmak
showshowedshowngöstermek
shutshutshutkapatmak
singsangsungşarkı söylemek
sinksanksunkbat(ır)mak
sitsatsatoturmak
sleepsleptsleptuyumak
smellsmelt, smelledsmelt, smelledkoklamak
speakspokespokenkonuşmak
speedspedspedhızla gitmek
spellspelt, spelledspelt, spelledharflemek
spendspentspentharcamak
spillspilt, spilledspilt, spilleddökmek
spinspan, spunspuneğirmek
spitspatspattükürmek
splitsplitsplityırtmak
spoilspoilt, spoiledspoilt, spoiledboz(ul)mak
standstoodstoodayakta durmak
stealstolestolençalmak
stickstuckstuckbatırmak
strikestruckstruckvurmak
swingswungswungsalla(n)mak
swimswamswumyüzmek
taketooktakenalmak
teachtaughttaughtöğretmek
teartoretornyırtmak
telltoldtoldanlatmak
thinkthoughtthoughtdüşünmek
throwthrewthrownfırlatmak
understandunderstoodunderstoodanlamak
wakewokewokenuyan(dır)mak
wearworeworngiymek
winwonwonkazanmak
windwoundwoundsarmak
writewrotewrittenyazmak
Read more

ingilizce.be © 2007 den beri | Türkiyeye ingilizce öğreten site

Tasarım: BirolÇakır