16 Mayıs 2050 Pazartesi

ingilizce öğreniyorum

İngilizce alfabe 26 harften oluşmaktadır. 5 tanesi sesli 21 tane de sessiz harftir.Türkçe alfabesinden farklı olarak q,w,x harfleri bulunmaktadır.
  
 • "C" harfinden sonra "e,i,y" harfleri varken "s" gibi okunur.
Örnek: City (siti), mercy (mösi), cent (sent) gibi.
 • ”C” harfinden sonra ”a,o,u” harfleri varken genelde ”k” gibi okunur.
Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi.
 • "G" harfinden sonra "e,i,y" harfleri varsa "c" şeklinde okunur.
Örnek: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) gibi.
 • "J" harfi, daima "c" olarak okunur.
Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi.
 • "Y" harfi, kelime sonlarında "i" gibi okunur.
Örnek: Agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) gibi.
 • "S" harfi, iki ünlü arasında yer alan kelimelerde "z" gibi okunur.
Örnek: Nose(nouz) , Noise(noiz) , Result(rizalt)gibi.
 • "SCH" harfleri, "sk" olarak okunur.
Örnek: Scheme(skim) , Schedule(skecul) gibi okunur.
 • "Kn" ile başlayan kelimelerde "k" harfi okunmaz.
Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi.
 • "Ho" ile başlayan kelimelerde "h" harfi okunmaz.
Örnek: honour(anır) , hour(awır) gibi.
 • "Wr" ile başlayan kelimelerde "w" harfi okunmaz.
Örnek: write(rayt) , wrong(rong) , wrist(rist) gibi.


ÇIFT SESLILER

Çift SeslilerOkunuşuÖrnek Kelimeler
ênail(nêyl), maid(mêyd), hair(hêyr)
auôdaughter(dôtır), because(bikôz)
eaieat(iit), ear(iır), easy(iizi)
eeîtree(trî), see()
ewyunew(niyu), few(fiyu), nephew(nifyu)
ieîniece(nîs), piece(pîs)
oaocoat(koot), soap(soop), board(boord)
oeushoe(şuu)
ooubook(buuk), foot(fuut)
ouaumouse(maus), house(haus), out(aut)
owôlow(), window(vindô)

Çift Seslilerde Bazı İstisnalar

 • u olarak okunan oo, bazen ô olarak okunur.
örnek: floor (flôr), door (dôr) vb.

 • u olarak okunan oo, bazen de a olarak okunur.
örnek: blood (blad) vb.

 • ô olarak okunan ow, bazen au olarak okunur.
örnek: how (hau), flower (flauvır), now (nau), down ('dauvn) vb.


ÇIFT SESSIZLER

Çift SessizlerOkunuşuÖrnek Kelimeler
chçcheese(çiiz), child(çayld)
shşship(şip), she(şii), shake(şeyk)
thdh(peltek s)the(dhı), they(dhey), thank(dhank)
phfphoto(fôtoğ), phenomen(fenomen), nephew(nifyu)

Çift sessizlerde istisnalar

 • ç olarak okunan ch, bazen k olarak okunur.
örnek: ache (æk), school (skuul), monarch (monırk), vb.

 • Kelime sonuna denk geldiğinde genelde telaffuz edilmeyen gh [örneğin high-(hay)] sesi, bazen f olarak okunur.
örnek: laughter (lâfdır), enough (inaf) vb.